Organisations Kultur

Unik organisationskultur

At frembringe markedets bedste og lækreste skincare produkter er en præstation, der kun kan muliggøres, hvis organisationskulturen er unik. At være ansat i Formula H Skincare, indebærer, at være del af en hel unik og moderne organisationskultur. Udgangspunktet for Formula H teamet er, at teamet ikke er bærer af individuelle kulturer, men rettere er skabere af en unik kultur, hvor hovedlinjerne er defineret som følger:

Projektorienteret
Formula H kulturen er projektorienteret, og dette indebærer, at den er evig omstillingsberedt.
Vidensdeling
Vidensdeling sikrer, at hele organisationen er opdateret, tænker og handler effektivt
.Fejl kultur
Formula H produkterne må aldrig have fejl, og er derfor omfattet at et omfattende kvalitetsstyringssystem. Men
organisationen kan og skal ikke være bange for at at lave fejl i de daglige rutiner og håndteringer.
Åbenhed
Formula H kulturen er baseret på åbenhed, venlighed og imødekommenhed.
Ordentlighed
Formula H kulturen er baseret på ordentlighed, ærlighed, objektivitet og transparens.
Socialt ansvar
Formula H ønsker at inspirere andre til at tage socialt ansvar.
Ansvar
Formula H teamet tager alle ansvar for hele flowet, og lader ikke noget stå til.
Selvstyrende grupper
I Formula H anvendes selvstyrende grupper som en del af ledelseskulturen.
Aktionærer
Alle i teamet tilbydes at være medaktionærer