Socialt ansvar

VI TAGER REELT SOCIALT ANSVAR

DYRKNING AF RÅVARER I U-LANDE

Formula H Skincare køber fortrinsvis råvarer i U lande, hvor de sjældne urter bliver dyrket. Råvarerne købes normalt af internationale grossister, der senere sælger til de virksomheder, der fremstiller skincare produkter. Grossist mellemleddet gør råvarerne dyrere, idet mellemleddet skal have betalt deres service at hente råvarer langt væk.

UNDLADER MELLEMLED

Formula H Skincare går uden om grossist mellemleddet, og køber råvarer direkte hvor de farmes.

Fortjenesten som mellemleddet skulle have haft, anvendes til at skabe et bedre liv for de mange farm medarbejdere der knokler hårdt i varmen for at sikre dine Formula H produkter.

SIKRER ORDENTLIGE FORHOLD

Formula H sikrer, at farm-medarbejderne får en ordentlig løn. Det gøres i tæt samarbejde med de lokale fagforeninger, der også ydes støtte til at tage rundt på de lokale arbejdspladser og hjælpe med at sætte fokus på det lokale fysiske og psykiske arbejdsmiljø, samt sikre en ordentlig aflønning.  Formula H sikrer at farm medarbejdernes børn kommer i skole, at familierne har rent vand, toilet, bad og køleskab. Du gør således en stor forskel ved at vælge Formula H Skincare.

HJÆLP TIL HANDICAPPEDE, BØRNEHJEM OG HOSPITALER

I flere af de lande hvor Formula Hs råvarer dyrkes, findes der ingen offentlige sociale programmer for handicappede. Ghana, som er et af de lande hvor de fleste af Formula Hs råvarer dyrkes,
har således ingen hjælp til handicappede. Det er særligt handicappede uden ben som er særligt udsatte, og hvor Formula H giver mad, medicin og kørestole.

Mange børn i Ghana har inden forældre. Forældrene er ofte mistet grundet ulykker samt alvorlig sygdom. Disse børn er voldsomt udsatte. Formula H hjælper med mad og legetøj.

Hospitalerne i Ghana, særligt i udkant områderne har meget lidt udstyr. Formula H hjælper med at skaffe udsatte hospitaler hjælp med teknisk udstyr.